Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Op de Rails - 2018 - Nr. 11 (November)

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Jaargangen

De volgende jaargangen van
Op de Rails zijn verschenen:

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Volgende nummers

De volgende nummers van Op de Rails verschijnen op:
  • 14 december 2018
  • 18 januari 2019

Hèt magazine van de NVBS

Op de Rails - 2018 - Nr. 11 (November)
  Klik hier om een voorproefje van dit nummer van Op de Rails te bekijken

Artikelen

Goederendienst Nederland - Stand per oktober 2018

door Emiel de Block

Het verminderen van het kolenvervoer en het gebruikelijke wisselen van diverse vervoerscontracten kenmerken het huidige railgoederenvervoer. Er wordt meer vervoer naar China aangekondigd, maar dat is een zaak van lange adem: in de praktijk rijden niet alle aangekondigde treinen. Tijdens de zomer-maanden was er meer vervoer vanwege de lage waterstanden.

De Noord-Zuidlijn, een heikel avontuur

door Chris Vonk en Maurits van den Toorn

Op 21 juli 2018 was het eindelijk zover, dertien jaar later dan volgens de eerste ramingen kon de Noord-Zuidlijn feestelijk worden geopend. De dag erna begon de normale dienst. Reizigers kunnen nu in iets meer dan een kwartier onder de stad door reizen van noord naar zuid en een aantal belangrijke knooppunten snel bereiken. Naar Amsterdamse traditie verliep de aanleg niet zonder strubbelingen.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

In Nederland is de Flirt 3 in korte tijd een vertrouwde verschijning geworden. NS rijdt ermee, net als Arriva, Connexxion en Keolis. In dit deel over de Flirts staan we uitgebreid stil bij de treinstellen die de vervoerders in Nederland inzetten.

NS en de watersnoodramp

door P.W. van der Vlist

Vooruitlopend op het artikel ‘65 jaar geleden, de NS in 1953’ in het decembernummer wordt in dit artikel apart aandacht geschonken aan de ramp die zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok. In de jaargang 1953 van Op de Rails doet N.J. van Wijck Jurriaanse uitgebreid verslag van (met name) de exploitatieve gevolgen van de watersnood. Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van wat hij toen in Op de Rails publiceerde, dit jaar dus 65 jaar geleden.

Spoorwegen in Israël - De periode na 1948

door Henry van Amstel

Op 14 mei 1948 werd de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. Onmiddellijk volgde een inval door enkele Arabische buurlanden. Na een jaar van strijd en onderhandeling wist Israël zich verzekerd van het grondgebied dat het nu nog altijd in bezit heeft, afgezien van niet erkende annexaties. Egypte maakte zich meester van de Gazastrook en Jordanië nam bezit van de westelijke Jordaanoever, daarmee aantonend dat beide landen zich weinig gelegen lieten aan eventuele Palestijnse belangen.

Digitale jaargangen

De Bibliotheek biedt de mogelijkheid oude jaargangen van Op de Rails digitaal in te zien voor zowel leden (volledige functionaliteit, met uitzondering van het huidige jaar en de laatste 2 volledige jaren) als niet-leden (beperkte functionaliteit). U vindt deze pagina′s:
- hier voor leden en
- hier voor niet-leden.

Bestellen

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
- bestel dit nummer
- bestel vorige jaargang
- bestel oud nummer

Social media

Je vindt ons ook op

Foto′s gezocht

De redactie van Op de Rails is altijd op zoek naar goede foto’s die de actuele berichtgeving illustreren. Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Digitale opnamen kunt u insturen naar dit e-mailadres . Wij hebben een resolutie nodig van 300 DPI. De meeste providers weigeren bestanden te versturen die groter zijn dan 10 Mb; het maximum hangt ook af van het type abonnement dat u hebt.

Analoge opnames, zoals dia′s en prints, kunt u insturen naar de redactie: NVBS - Op de Rails, Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort.
Zet wel even uw naam achter op de foto of op het raampje van de dia.

Gezien de toch beperkte plaatsruimte in elk nummer, moeten we keuzes maken. Inzenden betekent dus zeker niet automatisch plaatsing. Bij onze keuzes kijken we vooral naar de kwaliteit van de afbeelding en naar de actualiteitswaarde.

Wij sturen onze “vaste” fotografen maandelijks een mailtje met de onderwerpen waarvan we foto’s zoeken; niet alleen voor de actualiteiten maar ook voor artikelen. Wilt u dit voortaan ook ontvangen, meld dit dan alstublieft via dit e-mailadres .
We hopen op een plezierige samenwerking, ook met u!