Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Op de Rails - 2018 - Nr. 8 (Augustus)

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Jaargangen

De volgende jaargangen van
Op de Rails zijn verschenen:

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Volgende nummers

De volgende nummers van Op de Rails verschijnen op:
  • 14 december 2018
  • 18 januari 2019

Hèt magazine van de NVBS

Op de Rails - 2018 - Nr. 8 (Augustus)
  Klik hier om een voorproefje van dit nummer van Op de Rails te bekijken

Artikelen

Burenhulp voor een koning

door J.J.G. Koopmans

Na een moeizame restauratie van 25 jaar heeft op 27 februari de stoomlocomotief van de Great Western Railway, 6023 King Edward II, een serie van zes proefritten met een trein van zeven rijtuigen en een meegesleepte diesel voor de retourrit voltooid. Door het geldende verlaagde Britse omgrenzingsprofiel had de locomotief een verkorte schoorsteen gekregen. Een van de redenen voor de test was de nieuwe exhaust met vier monden, voorgesteld als remedie omdat een enkele exhaustmond geen trek bleek te geven. Zou dat wel werken? Dit is het verhaal van de betrokkenheid van de auteur.

De toelating van spoorvoertuigen

door Wim Beukenkamp

Met enige regelmaat worden nieuwe spoorvoertuigen toegelaten op het hoofdspoor. Dat toelatingsproces vergt tijd, soms veel tijd. Het is ook niet eenvoudig, zeker niet als een spoorvoertuig in meerdere landen moet worden toegelaten. Wat komt er kijken bij de toelating, wie zijn erbij betrokken en waarom is het zo complex? Dit artikel laat zien hoe dat proces verloopt.

Spoorwegen in Israël - Deel 1: tot 1948

door Henry van Amstel

Het grondgebied van de huidige staat Israël maakte vele eeuwen deel uit van het Ottomaanse Rijk dat vanuit Constantinopel (het huidige Istanbul) werd bestuurd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit rijk opgeheven en bleef Turkije als erfgenaam van het voormalige sultanaat voortbestaan. De overige gebieden in het Midden-Oosten werden overgenomen door Groot-Brittannië en Frankrijk, die deze namens de Volkenbond als mandaatgebied gingen besturen. En zo ontstond het Britse mandaatgebied Palestina.

Bestemming bereikt - Lijn- en nummeraanduidingen op de tram

door Tim Boric

Lijnaanduidingen op trams vinden we vanzelf-sprekend. Toch hebben ze niet altijd en overal bestaan. In de loop der tijd zijn diverse systemen ontwikkeld om lijnen te identificeren. Ook zijn er talloze manieren gevonden om de lijnaanduiding en bestemming op de trams kenbaar te maken. Nu de rijkdom aan lokale gebruiken meer en meer plaats maakt voor gelijksoortige methoden en technieken, is het een goed moment om daar eens bij stil te staan.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

De invoering van nieuwe botsbestendigheidseisen voor spoorwegmaterieel betekende het einde van het ‘oer-model’ van de Flirt-treinstellen. Hoewel voor bestaande orders en vervolgopdrachten daarop de oude botsnormen nog beperkte tijd toepasbaar waren, was een herontwerp onafwendbaar. De basis voor dit ontwerp is te vinden in de Noorse Flirt-treinstellen.

Digitale jaargangen

De Bibliotheek biedt de mogelijkheid oude jaargangen van Op de Rails digitaal in te zien voor zowel leden (volledige functionaliteit, met uitzondering van het huidige jaar en de laatste 2 volledige jaren) als niet-leden (beperkte functionaliteit). U vindt deze pagina′s:
- hier voor leden en
- hier voor niet-leden.

Bestellen

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
- bestel dit nummer
- bestel vorige jaargang
- bestel oud nummer

Social media

Je vindt ons ook op

Foto′s gezocht

De redactie van Op de Rails is altijd op zoek naar goede foto’s die de actuele berichtgeving illustreren. Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Digitale opnamen kunt u insturen naar dit e-mailadres . Wij hebben een resolutie nodig van 300 DPI. De meeste providers weigeren bestanden te versturen die groter zijn dan 10 Mb; het maximum hangt ook af van het type abonnement dat u hebt.

Analoge opnames, zoals dia′s en prints, kunt u insturen naar de redactie: NVBS - Op de Rails, Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort.
Zet wel even uw naam achter op de foto of op het raampje van de dia.

Gezien de toch beperkte plaatsruimte in elk nummer, moeten we keuzes maken. Inzenden betekent dus zeker niet automatisch plaatsing. Bij onze keuzes kijken we vooral naar de kwaliteit van de afbeelding en naar de actualiteitswaarde.

Wij sturen onze “vaste” fotografen maandelijks een mailtje met de onderwerpen waarvan we foto’s zoeken; niet alleen voor de actualiteiten maar ook voor artikelen. Wilt u dit voortaan ook ontvangen, meld dit dan alstublieft via dit e-mailadres .
We hopen op een plezierige samenwerking, ook met u!