Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Op de Rails - 2017 - Nr. 11 (November)

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Jaargangen

De volgende jaargangen van
Op de Rails zijn verschenen:

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Volgende nummers

De volgende nummers van Op de Rails verschijnen op:
  • 12 oktober 2018
  • 9 november 2018

Hèt magazine van de NVBS

Op de Rails - 2017 - Nr. 11 (November)
  Klik hier om een voorproefje van dit nummer van Op de Rails te bekijken

Artikelen

‘Elbflorenz’ per tram

door Maurits van den Toorn

Met een lengte van ruim 134 kilometer heeft Dresden het vierde tramnet van Duitsland, na Berlijn, Keulen en Leipzig. Het heeft een gecompliceerde ontstaans-geschiedenis, raakte in de DDR-tijd zwaar in verval en is sindsdien consequent gemoderniseerd, zonder al te veel geldverslindende fratsen. Een korte beschrijving van een trambedrijf en een stad die beide de moeite van een bezoek waard zijn.

De Betuweroute tien jaar in dienst

door Gerrit Nieuwenhuis

Op 16 juni was het tien jaar geleden dat Koningin Beatrix de Betuweroute feestelijk in gebruik stelde. In dit artikel een terugblik, een beschouwing na de tien jaar van exploitatie en een blik op de toekomst van deze spoorlijn voor het goederenvervoer. Aangezien er over de Betuweroute altijd veel vragen zijn geweest, is ook dit artikel ook gebaseerd op vragen. Centraal staan de zes W’s: wat, waarom, waar, wie, wat en welke.

Toezicht op spoor, tram en metro (vervolg)

door Wim Beukenkamp

Anno 2017 wordt het railtoezicht uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze inspectie is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo’n zestig medewerkers, waarvan vijftien buiteninspecteurs, houden zich vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en het landelijke kantoor in Utrecht bezig met het railtoezicht in Nederland.

Historie van de stoomtrammaatschappij Semarang – Cheribon

door Henry van Amstel

De hoofdverbinding van de in de jaren negentig van de negentiende eeuw opgerichte Semarang – Cheribon Stoomtrammaatschappij bereikte als enige tramweg uiteindelijk de status van spoorweg eerste klasse en is ook in het huidige Indonesië een belangrijke spoorlijn.

25 jaar Museumspoorlijn STAR

door Tim Goorman

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat een groepje poorwegenthousiasten de Stichting Stadskanaal Rail oprichtte, beter bekend als Museumspoorlijn STAR. Zo kon de spoorlijn van Veendam via Stadskanaal naar Musselkanaal voor afbraak behoed worden. Het idee om in zo’n uithoek van het land een nieuwe museumspoorlijn te beginnen werd met enige scepsis onthaald. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de STAR meer dan genoeg bestaansrecht heeft. De spoorlijn is gerenoveerd, er is een grote rijdende collectie en het toerisme groeit nog altijd. Zelfs de
terugkeer van de reguliere trein wordt bestudeerd.

Digitale jaargangen

De Bibliotheek biedt de mogelijkheid oude jaargangen van Op de Rails digitaal in te zien voor zowel leden (volledige functionaliteit, met uitzondering van het huidige jaar en de laatste 2 volledige jaren) als niet-leden (beperkte functionaliteit). U vindt deze pagina′s:
- hier voor leden en
- hier voor niet-leden.

Bestellen

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
- bestel dit nummer
- bestel vorige jaargang
- bestel oud nummer

Social media

Je vindt ons ook op

Foto′s gezocht

De redactie van Op de Rails is altijd op zoek naar goede foto’s die de actuele berichtgeving illustreren. Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Digitale opnamen kunt u insturen naar dit e-mailadres . Wij hebben een resolutie nodig van 300 DPI. De meeste providers weigeren bestanden te versturen die groter zijn dan 10 Mb; het maximum hangt ook af van het type abonnement dat u hebt.

Analoge opnames, zoals dia′s en prints, kunt u insturen naar de redactie: NVBS - Op de Rails, Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort.
Zet wel even uw naam achter op de foto of op het raampje van de dia.

Gezien de toch beperkte plaatsruimte in elk nummer, moeten we keuzes maken. Inzenden betekent dus zeker niet automatisch plaatsing. Bij onze keuzes kijken we vooral naar de kwaliteit van de afbeelding en naar de actualiteitswaarde.

Wij sturen onze “vaste” fotografen maandelijks een mailtje met de onderwerpen waarvan we foto’s zoeken; niet alleen voor de actualiteiten maar ook voor artikelen. Wilt u dit voortaan ook ontvangen, meld dit dan alstublieft via dit e-mailadres .
We hopen op een plezierige samenwerking, ook met u!