Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Op de Rails - 2017 - Nr. 5 (Mei)

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Jaargangen

De volgende jaargangen van
Op de Rails zijn verschenen:

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Volgende nummers

De volgende nummers van Op de Rails verschijnen op:
  • 8 september 2017
  • 13 oktober 2017

Hèt magazine van de NVBS

Op de Rails - 2017 - Nr. 5 (Mei)
  Klik hier om een voorproefje van dit nummer van Op de Rails te bekijken

Artikelen

De Baureihe 143

door Raymond Kiès

Erg populair zijn ze nooit geweest, de locomotieven Baureihe 143. Daarbij spelen het anonieme uiterlijk, de grootte van de serie, het ontbreken van carnavaleske reclame-uitvoeringen en de bij liefhebbers doorgaans niet aansprekende inzet voor regionale treinen ongetwijfeld een rol. Nu de "Trabi's" meer en meer in de goederendienst opduiken en hun aandeel bij DB Regio kleiner wordt, lijkt de belangstelling voor de ex-DDR-locomotieven echter toe te nemen.

Madoera Stoomtram Maatschappij

door Henry van Amstel

Madura is een ruim 4000 km² groot eiland (even groot als Noord-Holland en Flevoland tezamen) dat van Java gescheiden wordt door de Straat Madura. In de koloniale tijd was Madoera, uiteraard toen met een 'oe' geschreven, een aparte residentie met ongeveer twee miljoen inwoners, een aantal dat sindsdien bijna verdubbeld is.

Het materieel '64

door J.M. ten Broek

Zoals beschreven in de vorige editie van dit verhaal, was in juni 2010 een reservepark van zestien plan V's gecreëerd om zonder grote inspanning te kunnen reageren op een materieeltekort. In de herfst van datzelfde jaar kwamen deze stellen allemaal weer in dienst om acute schaarste te bestrijden. Dat bleek de opmaat voor de daaropvolgende winter, die voor het materieel van NS een van de heftigste ooit was.

Op rails door Hongkong in 2017

door Ciril van Hattum

Na een jarenlange periode van uitbreiding van de openbaar vervoervoorzieningen, lijkt het einddoel bijna te zijn bereikt. Havenstad Hongkong beschikt nu over een goed functionerend stelsel van trams, metro's en treinen waarmee bijna alle delen van het ruim duizend km² metende gebied, in grootte vergelijkbaar met onze provincie Utrecht, zijn afgedekt. Zonder diep in te gaan op de historische ontwikkelingen hoopt dit artikel een duidelijk beeld te geven van de actuele situatie.

Joegoslavische trams in 1963 (2)

door Maurits van Witsen

Na mijn bezoek aan de trambedrijven van Zagreb, Osijek, Subotica en Belgrado, doorspekt met enkele smalspoortreinritten, resteerden nog Sarajevo en Dubrovnik. Beide steden waren gelegen binnen het ooit ruim drieduizend kilometer lange Bosnische smalspoornetwerk. Vandaar dat de stadstrams ook in 76 centimeter-spoorbreedte waren aangelegd. Hoewel... maar dat zal nog blijken.

Digitale jaargangen

De Bibliotheek biedt de mogelijkheid oude jaargangen van Op de Rails digitaal in te zien voor zowel leden (volledige functionaliteit, met uitzondering van het huidige jaar en de laatste 2 volledige jaren) als niet-leden (beperkte functionaliteit). U vindt deze pagina′s:
- hier voor leden en
- hier voor niet-leden.

Bestellen

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
- bestel dit nummer
- bestel vorige jaargang
- bestel oud nummer

Social media

Je vindt ons ook op

Foto′s gezocht

De redactie van Op de Rails is altijd op zoek naar goede foto’s die de actuele berichtgeving illustreren. Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Digitale opnamen kunt u insturen naar dit e-mailadres . Wij hebben een resolutie nodig van 300 DPI. De meeste providers weigeren bestanden te versturen die groter zijn dan 10 Mb; het maximum hangt ook af van het type abonnement dat u hebt.

Analoge opnames, zoals dia′s en prints, kunt u insturen naar de redactie: NVBS - Op de Rails, Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort.
Zet wel even uw naam achter op de foto of op het raampje van de dia.

Gezien de toch beperkte plaatsruimte in elk nummer, moeten we keuzes maken. Inzenden betekent dus zeker niet automatisch plaatsing. Bij onze keuzes kijken we vooral naar de kwaliteit van de afbeelding en naar de actualiteitswaarde.

Wij sturen onze “vaste” fotografen maandelijks een mailtje met de onderwerpen waarvan we foto’s zoeken; niet alleen voor de actualiteiten maar ook voor artikelen. Wilt u dit voortaan ook ontvangen, meld dit dan alstublieft via dit e-mailadres .
We hopen op een plezierige samenwerking, ook met u!