Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Bestuursmededelingen

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
Activiteiten

Mededelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste bestuursmededelingen. Tevens hier het laatste Jaarverslag in de volledige versie en in een verkorte versie en Beleidsplan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

De ALV zal plaatsvinden op 7 april aanvang 14 uur in Boskoop, gebouw Flora. Details volgen binnenkort.

MASTERCLASS BETUWEROUTE op 8 maart

NVBS, Railforum Nederland en Rail Cargo Information Netherlands

De NVBS, Railforum Nederland en Rail Cargo Information Netherlands organiseren op 8 maart 2018 een Masterclass over de Betuweroute. In deze Masterclass spreken we over het besluitvormingsproces in de jaren negentig en over de vraag hoe we het gebruik van de Betuweroute kunnen stimuleren.

De eerste spreker is Matthijs van Doorn, directeur achterlandverbindingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij zal de visie op de Betuweroute van het Havenbedrijf Rotterdam uiteenzetten.

De tweede spreker is Dr. Hans Boom , die in 2017 gepromoveerd is op het proces van de besluitvorming bij de Nederlandse overheid. Eén van zijn constateringen is, dat het ontbroken heeft aan initiatieven om het logistieke spoorwegproces te vernieuwen, waardoor meer lading per spoor vervoerd kon worden.

Het programma is als volgt:
14.00 uur Welkomstwoord en eventuele mededelingen.
14.10 uur Matthijs van Doorn, directeur achterlandverbindingen van het Havenbedrijf Rotterdam.
 • het belang van de Betuweroute voor de haven van Rotterdam
 • visie op de toekomst van de Betuweroute
14.45 uur Vragen en discussie n.a.v. de inleiding van Matthijs van Doorn.
15.00 uur Hans Boom, op 27 oktober 2017 gepromoveerd op het proefschrift “Archeologie van Besluitvorming”.
15.45 uur Vragen en discussie n.a.v. de inleiding van Hans Boom.
16.00 uur Borrel

Leden van de drie organiserende organisaties kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst, die plaatsvindt in het RailCenter, Soesterweg 244 in Amersfoort. Het RailCenter is te vinden op het terrein van de vroegere Wagenwerkplaats achter het station. Bij het RailCenter is voldoende parkeergelegenheid. Vanaf het station is het ruim 5 minuten lopen. Aanmelden is mogelijk tot 1 maart 2018 per email: info@railforum.nl .

Reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2014

De NVBS vergoedt voor reizen ten behoeve van de vereniging in principe de kosten van het openbaar vervoer (trein 2e klas) ook als met de auto wordt gereisd. Indien de reis redelijkerwijs niet per openbaar vervoer kan worden gemaakt worden autokosten vergoed. De vergoeding per gereden kilometer bedraagt € 0,25.
De NVBS vergoedt de kosten van kortingsabonnementen geheel of ten dele als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden. Uitgangspunt hierbij is dat deze kosten alleen worden vergoed als de NVBS aantoonbaar voordeel heeft gehad van het gebruik van het abonnement.

• Gedurende het kalenderjaar worden de werkelijke betaalde kosten vergoed op basis van tweede klas.
• Aan het eind van het kalenderjaar wordt door de declarant het voordeel berekend dat de NVBS in dat jaar heeft genoten van het hebben van een abonnement, inclusief de evt. vrije reisdagen.
• Als dit voordeel groter of gelijk is aan de kosten van het abonnement worden de kosten van het abonnement (op basis tweede klas) vergoed. Als dit voordeel groter of gelijk is dan 75% van de kosten van het abonnement, maar minder dan 100%, dan wordt 75% vergoed. Idem bij 50% en 25%.

Wilfred Klaassen

Contact

Reageren?

Wilt u reageren op een van de mededelingen, dan kan dat via onderstaand e-mailadres: secretariaat@nvbs.com

Overzicht mededelingen

Mededelingen

Op deze Pagina

Wilt u oudere mededelingen zien klik dan hier.