Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Bestuursmededelingen

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
Activiteiten

Mededelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste bestuursmededelingen. Tevens hier het laatste Jaarverslag in de volledige versie en in een verkorte versie en Beleidsplan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Conceptnotulen

Voor de conceptnotulen van 8 april 2017 (goed te keuren in de ALV van 2018) klik hier .

Reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2014

De NVBS vergoedt voor reizen ten behoeve van de vereniging in principe de kosten van het openbaar vervoer (trein 2e klas) ook als met de auto wordt gereisd. Indien de reis redelijkerwijs niet per openbaar vervoer kan worden gemaakt worden autokosten vergoed. De vergoeding per gereden kilometer bedraagt € 0,25.
De NVBS vergoedt de kosten van kortingsabonnementen geheel of ten dele als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden. Uitgangspunt hierbij is dat deze kosten alleen worden vergoed als de NVBS aantoonbaar voordeel heeft gehad van het gebruik van het abonnement.

• Gedurende het kalenderjaar worden de werkelijke betaalde kosten vergoed op basis van tweede klas.
• Aan het eind van het kalenderjaar wordt door de declarant het voordeel berekend dat de NVBS in dat jaar heeft genoten van het hebben van een abonnement, inclusief de evt. vrije reisdagen.
• Als dit voordeel groter of gelijk is aan de kosten van het abonnement worden de kosten van het abonnement (op basis tweede klas) vergoed. Als dit voordeel groter of gelijk is dan 75% van de kosten van het abonnement, maar minder dan 100%, dan wordt 75% vergoed. Idem bij 50% en 25%.

Wilfred Klaassen

Contact

Reageren?

Wilt u reageren op een van de mededelingen, dan kan dat via onderstaand e-mailadres: secretariaat@nvbs.com

Overzicht mededelingen

Mededelingen

Op deze Pagina

Wilt u oudere mededelingen zien klik dan hier.