Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Afdeling Rijnland

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Algemeen

Download het programma seizoen 2017 - 2018 hier als pdf.

Agenda

Programma

woensdag 20 december 2017

Nederlandse Spoorwegen in de jaren ’70 en ’80

Bert van der Kruk

Spoorslag ’70 betekende het begin van een grote veranderperiode bij de NS. Op veel plaatsen was nog oude beveiliging met armseinen aan te treffen, bediend uit vele seinhuizen. Materieel ’46 en ’54 vormden de basis voor de reizigersdienst, er waren veel getrokken treinen met rijtuigen E/K/N en op de diesellijnen reden DEI- en DEII-stellen en locs van de series 2200 en 2400. De steeds uitgebreidere dienstregeling vroeg om een modernere infrastructuur. Knelpunten als de Hembrug en Koningshavenbrug werden vervangen door tunnels, en hier en daar kwam viersporigheid. Vooral in de Haagse regio leidde dit tot volledig nieuwe stations-layouts. Ook het opheffen van de verliesgevende Miljoenenlijn en IJmuidenlijn vormde onderdeel van het nieuwe beleid. Bert van der Kruk presenteert een rondgang door Nederland in de jaren ’70 en ’80, met beelden van het materieel en de beveiliging van toen, ook op minder toegankelijke plekken als seinhuizen en werkplaatsen.

Tot de komst van ICR reden er rijtuigen Plan K en N in de dienst naar Venlo/Keulen. De locs van de serie 1500 verdwenen in 1986 van het spoortoneel. Foto: Bert van der Kruk.

woensdag 3 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Rijnland

Op 3 januari is er de nieuwjaarsbijeenkomst van Afdeling Rijnland, aangevuld met enkele korte presentaties. Afdelingsleden die leuke onderwerpen willen presenteren zijn van harte welkom. Het maakt niet uit of het over tram, trein, binnenland of buitenland gaat. Richtlijnen: maximaal 15 minuten presentatietijd of niet meer dan 60 foto’s per persoon. Aanmelding graag vóór of op de avond van 15 november via rijnland@nvbs.com of via een van de bestuursleden, zodat we op de avond van 20 december al een overzicht kunnen uitreiken.
woensdag 17 januari 2018

“2017 Op Rails” RTA diajaaroverzicht

Railtheater Amsterdam

Afdeling Rijnland presenteert traditiegetrouw op de derde woensdag van januari het Digitale Diajaaroverzicht van het Railtheater Amsterdam. Deze editie bevat de actualiteiten bij spoor- en trambedrijven in binnen- en buitenland uit de periode 1 december 2016 tot en met 31 december 2017. Railjubilea, nieuw materieel, lijnennieuws en andere feiten komen door de medewerking van enkele tientallen fotografen in chronologische volgorde in beeld. Het programma wordt pas rond de jaarwisseling afgerond, dus het is nu nog te vroeg om de precieze inhoud te geven, maar ook deze aflevering wordt ongetwijfeld weer zeer afwisselend!

De terugkeer van de Benelux-hondekop is ongetwijfeld een van de onderwerpen in het Digitale Diajaaroverzicht van RTA. Foto: Cock Koelewijn.

woensdag 21 februari 2018

RET, anderhalve eeuw openbaar vervoer in Rotterdam

Maurits van den Toorn

Rond 1880 begint Rotterdam aan een groeispurt: de havens worden uitgebreid en het aantal inwoners neemt in snel tempo toe. Dit is alleen mogelijk door een goed openbaarvervoernetwerk, waarvan de omvang gelijke tred houdt met de stadsuitbreidingen. Het begint in 1879 met de paardentram, vanaf 1905 opgevolgd door de moderne en snelle elektrische tram. In 1927 volgt de overname van de tramexploitatie door de gemeente. Het resultaat daarvan is de vorming van de Rotterdamsche Electrische Tram (RET), een gemeentelijke dienst die zich in korte tijd ontwikkelt tot het modernste vervoerbedrijf van Nederland. De bus komt erbij, terwijl tegenwoordig de metro de ruggengraat vormt van het netwerk. We maken een rondgang met tram, bus en metro door stad en regio, in de context van de stedelijke ontwikkelingen.

Het oude Hofplein in Rotterdam in augustus 1931 met motorrijtuig 461 op lijn 14 en de motorrijtuigen 214 en 220 op lijn 15.

woensdag 21 maart 2018

ERTMS-beveiliging

Arco Sierts

De spoorbeveiliging is in een nieuwe fase gekomen, waarbij de seinen langs het spoor plaatsmaken voor cabinesignalering op basis van ict. ERTMS is hiervoor de Europese standaard. Door alle techniek dreigt men soms te vergeten waar het in de kern om gaat: het veilig en economisch regelen van het treinverkeer. In 2007 en 2009 schreven Arco Sierts en Jaap van den Top in Op de Rails enkele artikelen over dit onderwerp. Vanavond spreekt Arco Sierts over de huidige stand van zaken rond ERTMS, met speciale aandacht voor de knelpunten waar men bij grote veranderingen tegenaan loopt. Want ook ingenieurs, onderzoekers en toezichthouders zien wel eens wat over het hoofd.

De Betuweroute is als een van de eerste lijnen in ons land voorzien van beveiliging conform ERTMS. Foto: Cock Koelewijn.

woensdag 18 april 2018

Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes

Victor Lansink en Michiel ten Broek

Een opgeheven spoorlijn kan al jaren geleden opgebroken zijn, maar nooit verdwijnt hij helemaal uit het landschap. Onder dat motto belichten Michiel ten Broek en Victor Lansink, auteurs van de Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen en makers van de website Railtrash, een aantal bekende en minder bekende binnen- en buitenlandse voormalige spoorlijnen. Wat is hiervan in het landschap nog te vinden? Met actuele beelden en historisch fotomateriaal nemen ze u mee op een speurtocht door dit deel van de spoorweghistorie. Aan bod komen Nederlandse lokaalspoorwegen en lijnen van internationale allure, zoals de NBDS-lijn. Verder laten Victor en Michiel hun licht schijnen over enkele spectaculaire en militair-strategische, maar niettemin verdwenen spoorlijnen in Duitsland en Frankrijk en vertellen ze over hun onderzoeksmethodes.

De oude Rijnbrug bij Wesel is gedeeltelijk terugveroverd door de natuur. Foto: Victor Lansink.

woensdag 16 mei 2018

NZH-avond: “Bouwen die Blauwe!”

Wim Beukenkamp

Keert er ooit weer een NZH A600 terug op de rails? Als het aan de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram ligt wel. Onder het motto Bouwen die Blauwe beijvert deze stichting zich sinds kort voor de herbouw van een gelede A600-tram van Beijnes uit 1931. Er is nog veel geld nodig, maar met het enthousiasme en de inzet van de nieuwe stichting gaat dit zeker lukken. Vanavond presenteert Wim Beukenkamp, bestuurslid van De Nieuwe Blauwe Tram in samenwerking met het Historisch Genootschap Blauwe Tram een avond over de historie van de A600’en tussen 1931 en 1961 en de plannen voor de reconstructie. U kunt natuurlijk ter plekke donateur worden!

Het casco van een A600 in de fabriek van Beijnes in 1930.

woensdag 20 juni 2018

De Betuweroute

Gerrit Nieuwenhuis

De Betuweroute van Rotterdam naar Duitsland is ongetwijfeld de meest besproken spoorlijn in Nederland. De protesten tegen de aanleg deden in veel opzichten denken aan de bezwaren tegen de allereerste spoorlijnen in Nederland. Na jarenlange politieke discussies werd de lijn uiteindelijk in 2007 geopend. Maar nog altijd gaan er stemmen op om de lijn weer te sluiten en te voorzien van asfalt ten behoeve van het vervoer met vrachtauto’s. Presentator Gerrit Nieuwenhuis schreef een boek over de totstandkoming van de lijn. Vanavond licht hij de historie van de lijn toe en laat zien wat er op de Betuwelijn gebeurt. Met de opening van de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en het herstel van de Europese economie neemt het aantal treinen in de komende jaren verder toe, waarbij in Duitsland capaciteitsproblemen worden opgelost. De Betuweroute is nu een belangrijk onderdeel van de goederencorridor van Rotterdam naar Genua in Noord-Italië.

De Betuweroute speelt een belangrijke rol in het goederenverkeer tussen Rotterdam, Duitsland en de rest van Europa. Foto: Gerrit Nieuwenhuis.

Contact

E-mail

Rijnland@nvbs.com

Voorzitter

Cock Koelewijn,
Zonnebloemstraat 192,
2223 VT Katwijk ZH

Secretaris

Karel Hoorn,
Strandwal 150,
2241 MN Wassenaar,
Tel: (070) 511 13 65

Penningmeester

Peter van de Kerk,
Haydnlaan 6,
2253 CV Voorschoten

Assessor en catering

Hugo Verver,
Leiden

Bijeenkomsten

De afdeling Rijnland organiseert in het seizoen 2017-2018 elf avonden over spoor en tram in binnen- en buitenland. Alle avonden worden gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten.

De avonden zijn in principe op de derde woensdag van de maand en beginnen telkens om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten is € 2,50 voor NVBS-leden en
€ 3,50 voor niet-leden.

Bereikbaarheid

De zaal ligt iets ten zuiden van station De Vink. Volg na het verlaten van het station aan de oostzijde de Trompweg tot aan de Admiraal de Ruytersingel. Sla rechtsaf de Admiraal de Ruytersingel in en volg die tot voorbij de bushalte. Bij het voetgangersverkeerslicht ter hoogte van het winkelcentrum is er aan de rechterzijde een bruggetje (Hoflandpad). Steek het bruggetje over. Rechts is een school, de Alettahof staat links. De zaal is ook bereikbaar met de Arriva-lijn 5.

Locatie


Locaties NVBS weergeven op een grotere kaart

QR-Code

Scan deze QR-code om onze agenda te bereiken op je smartphone:

(www.nvbs.com/rijnland)

Overige pagina’s

Toon alle programma’s van de afdeling Rijnland