Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Afdeling Eemland

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

AlgemeenDownload het programma voor 2018 hier als PDF.

Agenda

Programma

donderdag 8 maart 2018

Trams in Noord Afrika, Exotisch en modern

Presentatie: Karel Hoorn

Oorspronkelijke trambedrijven die 2018 gehaald hebben vinden we alleen in Egypte. Het betreft een restant van het voorstadsnet van Caïro Heliopolis en twee netten in Alexandrië.
Het programma begint met de exotische omstandigheden waarmee het stadstrambedrijf van Caïro zich voortsleepte in het verkeer, tot het tenslotte ten onder ging. De voorstadstram van Heliopolis heeft zich door zijn vrije banen in zeer afgeslankte vorm nog weten te handhaven. De woestijnstad Helwan, ten zuiden van Caïro heeft in de tachtiger jaren een heel nieuw tramnet gekregen, dat door verwaarlozing eigenlijk niet meer in bedrijf is. Rest ons in Egypte de stad Alexandrië met een stevig voorstadsnet (Ramleh) en een vrij goed stadsnet. Op dit laatste rijden nog steeds de Düwag trams uit Kopenhagen in verschillende aangepaste uitvoeringen. Het bedrijf ziet deze trams als de beste koop die zij ooit gesloten heeft ondanks nieuwere trams uit Japan.
Modern zijn de bedrijven in Marokko, waar in Rabat en Casablanca gigantische eenheden voor meer dan 400 personen een druk vervoer afwerken.
In Tunis is in 1985 een nieuw trambedrijf opgericht, dat zich de laatste jaren weer heeft uitgebreid tot een zestal lijnen, met hoge en lagevloer materieel.
Tenslotte gaan we naar Algerije waar tijdens mijn bezoek drie fonkelnieuwe trambedrijven in dienst waren in Algiers (2011), Oran (2013) en Constantine (2013). Het materieel is Frans (Citadis) en wordt nu ook in Algerije gemaakt. In vier andere steden is de aanleg van nieuwe netten al begonnen en gedeeltelijk in dienst gekomen terwijl nog een achttal lijkt te volgen.
Kortom oud en nieuw in verschillende vormen.

Constantine-Setram. lijn 1 ,106 Mosquée Abdelkader. 18 maart 2014.Alexandrië, lijn 10, 890, Werkwagen 407 Ibrahim el Awal straat;
14 november 1991.Caïro-CTA. lijn 2, 4225+4226 met schapen, Midan Ahmed Maher; 1 november 1991.
Foto’s: Karel Hoorn.

donderdag 12 april 2018

Amsterdam: oorlog en wederopbouw

Presentatie door Railtheater Amsterdam

De basis van deze kroniek in beeld en geluid over het wel en wee van het leven in de hoofdstad in deze periode wordt gevormd door het Amsterdamse trambedrijf.
In de oorlogsjaren ontstonden specifieke situaties, zoals de verduistering, de etenstrams en bij het busbedrijf de houtgasgenerator.
Na het successievelijk opheffen van enkele tramlijnen werd, gedwongen door de moeilijker wordende omstandigheden, het trambedrijf op 9 oktober 1944 geheel gestaakt.
Na de bevrijding begon men aan de wederopbouw. Veel materieel was onbruikbaar of kwam onherstelbaar beschadigd uit Duitsland terug, maar op 18 juni 1945 reed de eerste tram weer uit. Men moderniseerde door het aanschaffen van nieuwe drieassige trams en het verbouwen van een aantal tweeassers.
In de eerste helft van de jaren vijftig deden zich grote problemen voor, zoals een staking, waarbij militairen het vervoer trachtten gaande te houden en het door de politie afkeuren van veel trams, die door hun matige remcapaciteiten en het drukker wordende verkeer steeds vaker bij aanrijdingen betrokken waren. Een lichtpuntje was de verlenging van lijn 13 naar Slotermeer, maar daar stond wel de verbussing van de tramlijnen 11, 12, 17 en 18 tegenover. De komst van nieuwe gelede trams zou de redding van de Amsterdamse tram blijken te zijn.
Daarentegen werden de interlokale smalspoortramlijnen van de Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Mij naar Waterland en Haarlem/Zandvoort gesloten.
De Nederlandse Spoorwegen stonden in de jaren van de bezetting en de wederopbouw ook voor grote problemen. NS investeerde in veel nieuw materieel, hoetgeen leidde tot het einde van de stoomtractie in Nederland. De Beneluxdienst, de TEE en het station Amsterdam-Sloterdijk zagen het licht, maar op de Haarlemmermeerspoorlijnen werd het personenvervoer beëindigd.
In een presentatie over Amsterdam ontbreekt ook het personenvervoer over het water natuurlijk niet.
Na de bevrijding volgde de wederopbouw; de verwoeste havens en Schiphol werden hersteld. Steeds meer levensmiddelen gingen ‘van de bon’ en in de loop van de jaren vijftig begon de welvaart voorzichtig toe te nemen. Wij stellen enkele succesvolle Amsterdamse artiesten aan u voor en laten u de bouw van de tuinsteden zien. Naast vele andere feiten, zoals de komst van de televisie, ziet en hoort u dat Koningin Juliana werd ingehuldigd en dat de Tour de France in 1954 in Amsterdam startte.donderdag 17 mei 2018

Geldersche Tramwegen

Presentatie: Jaap Nieweg

De Achterhoek. Eigenlijk zegt de naam het al. Zeker als je kijkt naar de infrastructuur in de tweede helft van de 19e eeuw. Een achtergebleven gebied. Vanaf 1881 worden daar stoomtramlijnen ontwikkeld, die uiteindelijk in 1934 tot het samenwerkingsverband Geldersche Tramwegen (GTW) leiden. Een verhaal over de stoomtramontwikkeling en mensen die er werkten en de gebruikers.

Benzinewagen 101, Arnhem Velperplein; 1926.Locomotief 401 ‘Lichtenvoorde’ in Dieren spoorstation; 1942.Laatste rit van de jubileumtram met conducteur Lammers e.a., Doesburg;
31 augustus 1956.Doetinchem, locomotieven 406, 602, 16 en 401 (v.l.n.r.); 22 juni 1941.

donderdag 13 september 2018

Spoorwegveiligheid

Presentatie: René Jongerius

Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding en dat geldt vooral voor ongevallen als gevolg van het rijden door onveilig sein: De eenzame machinist die een fout maakt en daarmee de levens van anderen in gevaar brengt. Al vroeg kwam de roep om hulpmiddelen om het rijden door onveilig sein te verhinderen.
Niet alleen spoorwegingenieurs maar ook amateuruitvinders stortten zich op het onderwerp, maar meestal met weinig succes. Spoorwegdirecties hadden ook lange tijd weinig trek om in automatische treinbeïnvloeding te investeren.
In zevenmijls-stappen gaan we door de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Per periode bekijken we welke ernstige ongevallen zich voordeden en tot wat voor ontwikkelingen dat leidde. Na de ramp bij Harmelen werd dat niet alleen een zaak van het spoorwegbedrijf maar ook van de nationale en zelfs internationale
politiek. Zo eindigen we bij een spoorwegnet dat anno 2018 vier systemen voor automatische treinbeïnvloeding kent: ATB-EG, ATB-Vv, ATB-NG en ERTMS.

Woerden, 1936.Daarlerveen: voorsein met elektrische
aandrijving.Zwolle, stoptonend hoofdsein aan de lensbrug.Schiedam, 1976.

donderdag 11 oktober 2018

Berliner Metamorphosen deel 2

Presentatie: John Krijgsman

Op 9 november 2016 presenteerde John bij ons zijn eerste deel over Berlijn. Vanavond het tweede deel van het overzicht van de grote veranderingen die zich overal in Berlijn hebben voltrokken door de deling van de stad ten gevolge van de Koude Oorlog en het weer samensmelten van de stad na de val van De Muur in 1989.
Hij bezocht Berlijn en omstreken sinds 1973 meer dan honderd keer en maakte er zo?n 12.000 dia?s en digitale opnamen van de stad en het railvervoer. Door de jaren heen ging hij vaak terug naar dezelfde plekken om daar keer op keer de veranderingen vast te leggen. Aan de hand van deze foto´s met bijpassende verhalen maken we een tijdreis van meer dan 40 jaar door en rond Berlijn, langs en over De Muur, met (stoom)trein, tram, U-Bahn en S-Bahn.

Op de Dag van de Arbeid werd de Berliner S-Bahn in het oostelijk
stadsdeel uitgedost met de DDR-vlag en de rode socialistische vlag. Friedrichshagen, 1 mei 1984.Bahnhof Friedrichstraße was een ingewikkeld grensstation, knooppunt tussen Oost en West, gelegen in Oost-Berlijn.
Op 16 november 1989, een week na de val van de Muur, maakte op het afgeschermde perron van de Oostberlijnse S-Bahn niemand zich meer druk om fotografen.
Foto’s: John Krijgsman.

donderdag 8 november 2018

Spoorwegen op de landkaart; na de pauze: Tien jaar SNE

Presentatie:.Ronald Bokhove

Voor de pauze laat Ronald Bokhove ons in de presentatie ‘Spoorwegen op de kaart’ de wisselwerking tussen spoor en kaart zien met vele voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met de komst van de spoorwegen verandert het kaartbeeld: lijnen, emplacementen en stations krijgen een plek, als onderdeel van de topografie,
als hulpmiddel bij het plannen van een rit of als opwarmertje voor een onvergetelijke reis.
Thematische kaarten verbeelden opkomst en soms ondergang van het spoor en verklaren ruimtelijke verschijnselen waarin railvervoer een rol speelt. U gaat het vanavond allemaal zien, want een kaartje zegt
meer dan duizend woorden.
Na de pauze kunnen we lekker wegzakken als dezelfde presentator een visueel overzicht geeft van tien jaar NVBS-excursies tussen 2007 en 2017. Hij heeft als reisleider bij de SNE vele tochten georganiseerd, maar hij laat ook opnamen zien van excursies die door zijn collega’s zijn geleid. Dat betekent beelden uit verre landen
als Bangladesh, Zuid-Korea, Taiwan en Syrië. Maar we blijven ook dichter bij huis als we gaan spoorzoeken in het Westland, op Koninginnedag de Rotterdamse haven bezoeken of in de sneeuw naar Stadskanaal zwoegen. En wie weet zet het u wel aan om zélf eens aan een NVBS-excursie deel te nemen. Of behoort u al tot de groeiende schare enthousiaste deelnemers?

Koninginnedagrit 2011.Havens in Rotterdam op een kaartfragment
in een Bos-atlas.

donderdag 13 december 2018

Scandinavië

Presentatie: Sjoerd Bekhof

Sjoerd Bekhof sluit het seizoen 2018 af. Deze keer richt hij de focus op Scandinavië, een deel van Europa dat hij al eerder bezocht. Intussen heeft hij alle uithoeken gezien, samen met zijn reisgenoot Frank Aakster.
In 2017 lag de nadruk op de reis op Finland. Het land van de duizend meren, de scheppingen van Jean Sibelius, met het beroemde Finlandia, het serviesgoed van Arabia, de telefoontjes van Nokia, maar ook van breedspoor en alleenheerschappij van de Finse Staatsspoorwegen VR.
Helsinki (Helsingborg) is niet alleen de hoofdstad van het land maar ook het middelpunt van het spoorwegnet. Dit strekt zich uit naar het oosten met een drietal verbindingen met het naburige Rusland en naar het noorden tot de steden Kemijärvi en Kolari. Beide eindpunten liggen boven de Poolcirkel en worden met nachttreinen uit Helsinki bediend. In de zomer dagelijks, in de winter enkele keren per week.
De westkant van Finland ligt grotendeels aan de Botnische Golf. Daarover wordt de verbinding met de Zweedse hoofdstad Stockholm met schepen onderhouden. De spoorverbinding met Zweden bestaat uit gemengd spoor tussen Tornio en Haparanda aan de Zweedse kant. De normaalsporige verbinding is al jaren buiten gebruik. Reizigersvervoer tussen deze plaatsen is er niet meer. De lading van de op breedspoor rijdende goederentreinen wordt in Haparanda overgeslagen op normaalsporig materieel.
Rond Helsinki is intensief voorstadsverkeer, waar voornamelijk nieuw materieel van Stadler rijdt. Bijzonder zijn de treinen naar de Russische steden. De Allegro treinstellen naar Sint Petersburg en de nachttrein naar Moskou.
De spoorwegen in Scandinavië zijn probleemloos te fotograferen.

Allegro hogesnelheidstrein naar Sint
Petersburg (l) en een Finse Pendolino in het hoofdstation Helsinki.De Russische e-loc die de nachttrein uit Moskou in Vainikkala heeft afgeleverd voor het vervolg van de reis naar Helsinki.

Contact

E-mail

Eemland@nvbs.com

Bijeenkomsten

Vrijwel alle bijeenkomsten worden gehouden op de tweede donderdag van de maand in het Verenigingsgebouw "Railzicht",
Stationsplein 299,
3818 LE Amersfoort
Railzicht ligt direct naast het P&R parkeerterrein.
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur (zaal vanaf 19.30 uur open) en eindigen om ongeveer 22.30 uur.
Aan bezoekers wordt een bijdrage van € 2, - gevraagd.
Wij hopen u allen op de bijeenkomsten te kunnen begroeten.

Uw team Eemland

Bereikbaarheid

Railzicht is alleen buitenom bereikbaar via het P&R-parkeerterrein.

Treinreizigers komen via uitgang BW-laan.

Locatie


Locaties NVBS weergeven op een grotere kaart

QR-Code

Scan deze QR-code om onze agenda te bereiken op je smartphone:

(www.nvbs.com/eemland)

Overige pagina’s

Toon alle programma’s van de afdeling Eemland